Store norske leksikons historie

Tidslinje

2015

Brukertallene for leksikonet nærmet seg to millioner unike brukere i måneden, og det ble i snitt lest 200 000 artikler hver dag. Antall fagansvarlige økte til 536.

2014

Foreningen Store norske leksikon ble dannet. Medlemmene i Foreningen er de norske universitetene + Fritt Ord, Sparebankstiftelsen, Videnskapsakademiet og NFF.

2013

Det ideelle aksjeselskapet Store norske leksikon AS ble dannet, eierne var Fritt Ord, Sparebankstiftelsen og Videnskapsakademiet.

2013

Stortinget etablerte en offentlig støtteordning for nettleksika med formål å støtte «fagredigerte og faglig kvalitetssikrede nettbaserte leksika på norsk».

2011

Ny redaksjon. Anne Marit Godal ble sjefredaktør. snl.no ble reklamefritt.

2010 – februar

Kunnskapsforlaget trakk seg ut av Store norske leksikon og overlot innholdet og nettsidene til Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB, som etablerte prosjektstyre med bl.a. universitetene.

2009

snl.no ble en gratis, reklamefinansiert tjeneste.

2006-2007

Papirleksikonet Store medisinske leksikon kom ut. Innholdet er i dag tilgjengelig på sml.snl.no.

2005-2007

Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon – 4. og siste utgave av papirleksikonet

2000

snl.no ble lansert (først som betalingstjeneste).

1999-2005

Andre utgave av Norsk biografisk leksikon kom ut. Innholdet er i dag tilgjengelig på nbl.snl.no.

1995-1999

Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, 3. utgave.

1986 - 1989

Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, 2. utgave.

1982-1986

Papirleksikonet Norsk kunstnerleksikon kom ut. Alt innholdet blei 2015 tilgjengelig på nkl.snl.no.

1978 - 1981

Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, 1. utgave.

1921-1983

Første utgave av Norsk biografisk leksikon.

Artikkelstart

Store norske leksikon bygger på en norsk leksikontradisjon som er over 100 år gammel.

Dagens Store norske leksikon bygger videre på artiklene i papirleksikonet som het Aschehougs og Gyldendals Store norske leksikon. I dag er er Store norske leksikon utgitt av det ideelle forlaget Foreningen SNL. Leksikonet er et rent nettprodukt, og det vil ikke komme flere bøker på papir.

Papirleksikonet

Fra 1978 til 2010 var Store norske leksikon utgitt av Kunnskapsforlaget, som er eid av Aschehoug og Gyldendal. Artiklene var resultatet av at Gyldendal og Aschehoug slo sammen sine tidligere konkurrerende leksika, Gyldendals store konversasjonsleksikon og Aschehougs konversasjonsleksikon, som hadde røtter tilbake til 1906.

Store norske leksikon kom ut på papir i fire utgaver:

  • Første utgave kom ut i perioden 1978 - 1981. Det var på 12 bind. Olaf Kortner, Preben Munthe og Egil Tveterås var hovedredaktører.
  • Andre utgave kom ut i perioden 1986 - 1989. Det var på 15 bind. Olaf Kortner, Preben Munthe og Egil Tveterås var hovedredaktører.
  • Tredje utgave kom ut i perioden 1995 - 1999. Det var på 16 bind. Petter Henriksen var hovedredaktør.
  • Fjerde utgave kom ut i perioden 2005 - 2007. Det var på 16 bind med ca. 150 000 artikler og ca. 130 000 registerartikler, ca. 2300 tabeller, ca. 16 000 illustrasjoner, ca. 800 kart, og ca. 18 000 litteraturreferanser. Petter Henriksen var hovedredaktør. Fjerde utgave ble utgitt med økonomisk støtte fra Fritt Ord, fordi papirleksikon ikke solgte like mye som tidligere.

Historien om snl.no

Store norske leksikon kom først på nett i 2000 som en lukket betalingstjeneste. I februar 2009 lanserte Kunnskapsforlaget leksikonet som en åpen, reklamefinansiert nettside med Petter Henriksen som hovedredaktør. De avsluttet driften februar 2010.

I oktober 2010 overtok stiftelsene Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB NOR eierskapet til leksikonet og nettsidene. De ansatte Anne Marit Godal som sjefredaktør. Hun gjorde SNL om til et ikke-kommersielt produkt. I 2013 gikk leksikondriften fra å være et prosjekt drevet av stiftelsene til å bli det ideelle foretaket SNL AS, som i 2014 skiftet organisasjonsform til Foreningen SNL.