Tidslinje

2023

114 millioner leste artikler og mer enn 3 millioner unike brukere de fleste måneder. 1183 fagansvarlige.

2022

Arbeidet med Lille norske leksikon startet.

2020

Første gang over 100 millioner leste artikler på ett år. 82 000 artikler oppdatert. SNL overtok nynorskleksikonet Allkunne.

2019

Samarbeidsavtale med Den Store Danske og Trap Danmark. Disse danske organisasjonene tar i bruk SNL-teknologi og redaksjonell modell.

2016

Stor utskifting i redaksjonen. Erik Bolstad ble sjefredaktør. Brukertallene og oppdateringstakten begynte å stige.

2015

Første driftsår for foreningen Store norske leksikon med universitetene og andre organisasjoner som medlemmer.

2014

Foreningen Store norske leksikon ble dannet. Medlemmene i Foreningen er de norske universitetene samt Fritt Ord, Sparebankstiftelsen, Videnskapsakademiet og NFF.

2013

Det ideelle aksjeselskapet Store norske leksikon AS ble dannet, eierne var Fritt Ord, Sparebankstiftelsen og Videnskapsakademiet.

2013

Stortinget etablerte en offentlig støtteordning for nettleksika med formål å støtte «fagredigerte og faglig kvalitetssikrede nettbaserte leksika på norsk».

2011

Ny redaksjon. Anne Marit Godal ble sjefredaktør. snl.no ble reklamefritt.

2010 – februar

Kunnskapsforlaget trakk seg ut av Store norske leksikon og overlot innholdet og nettsidene til Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB, som etablerte prosjektstyre med blant annet universitetene.

2009

snl.no ble en gratis, reklamefinansiert tjeneste.

2006-2007

Papirleksikonet Store medisinske leksikon kom ut. Innholdet er i dag tilgjengelig på sml.snl.no.

2005-2007

Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon – 4. og siste utgave av papirleksikonet.

2000

snl.no ble lansert (først som betalingstjeneste).

1999-2005

Andre utgave av Norsk biografisk leksikon kom ut. Innholdet er i dag tilgjengelig på nbl.snl.no.

1995-1999

Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, 3. utgave.

1986 - 1989

Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, 2. utgave.

1982-1986

Papirleksikonet Norsk kunstnerleksikon kom ut. Alt innholdet ble i 2015 tilgjengelig på nkl.snl.no.

1978 - 1981

Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, 1. utgave.

1921-1983

Første utgave av Norsk biografisk leksikon.

Store norske leksikon bygger på en norsk leksikontradisjon som er over 100 år gammel.

Dagens Store norske leksikon bygger videre på artiklene fra siste utgave av papirleksikonet Aschehougs og Gyldendals Store norske leksikon. I dag er er Store norske leksikon utgitt av den ideelle foreningen Store norske leksikon. Leksikonet er et rent nettprodukt, og det vil ikke komme flere bøker på papir.

Papirleksikonet

Fra 1978 til 2010 ble Store norske leksikon utgitt av Kunnskapsforlaget, som var eid av Aschehoug og Gyldendal. Artiklene var resultatet av at Gyldendal og Aschehoug slo sammen sine tidligere konkurrerende leksika, Gyldendals store konversasjonsleksikon og Aschehougs konversasjonsleksikon, som hadde røtter tilbake til 1906.

Store norske leksikon kom ut på papir i fire utgaver:

  • Første utgave kom ut i perioden 1978–1981. Det var på 12 bind. Olaf Kortner, Preben Munthe og Egil Tveterås var hovedredaktører.
  • Andre utgave kom ut i perioden 1986–1989. Det var på 15 bind. Olaf Kortner, Preben Munthe og Egil Tveterås var hovedredaktører.
  • Tredje utgave kom ut i perioden 1995–1999. Det var på 16 bind. Petter Henriksen var hovedredaktør.
  • Fjerde utgave kom ut i perioden 2005–2007. Det var på 16 bind med cirka 150 000 artikler og cirka 130 000 registerartikler, cirka 2300 tabeller, cirka 16 000 illustrasjoner, cirka 800 kart og cirka 18 000 litteraturreferanser. Petter Henriksen var hovedredaktør. Fjerde utgave ble utgitt med økonomisk støtte fra Fritt Ord fordi papirleksikon ikke solgte like mye som tidligere.

Nettsiden snl.no

Store norske leksikon kom først på nett i 2000 som en lukket betalingstjeneste. I februar 2009 lanserte Kunnskapsforlaget leksikonet som en åpen, reklamefinansiert nettside med Petter Henriksen som hovedredaktør. De avsluttet driften i februar 2010.

I oktober 2010 overtok stiftelsene Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB NOR eierskapet til leksikonet og nettsidene. De ansatte Anne Marit Godal som sjefredaktør. Hun gjorde SNL om til et ikke-kommersielt produkt. I 2013 gikk leksikondriften fra å være et prosjekt drevet av stiftelsene til å bli det ideelle foretaket SNL AS, som i 2014 skiftet organisasjonen til Foreningen SNL. Denne foreningen hadde blant annet universitetene som medlemmer.

Med universitetene som medlemmer skjedde det mer. Redaksjonen kunne oppsøke fagpersoner på universitetene, og flere hundre nye fagpersoner ble rekruttert.

I 2016 ble Erik Bolstad ansatt som sjefredaktør. Da økte publiseringstakten i stort monn, det ble økt bruk av maskingenerert prosa og tettere oppfølging ev redaksjonen.

I 2019 inngikk foreningen SNL samarbeidsavtale med Den Store Danske og Trap Danmark. Disse danske organisasjonene bruker SNLs publiseringsplattform og produksjonsmodell.

I 2020 hadde leksikonet for første gang over 100 millioner leste artikler på ett år. 82 000 artikler ble oppdatert. SNL overtok nynorskleksikonet Allkunne.

I 2023 ble artiklene lest 114 millioner ganger, og det var 1183 fagansvarlige.