Alle universitetene i Norge er medlem i Foreningen Store norske leksikon. Flere høgskoler er også medlemmer. En stor andel av de fagansvarlige i leksikonet er knyttet til disse forskningsstedene.

Med opptil 3,5 millioner brukere i måneden og 600 000 leste artikler hver dag er Store norske leksikon landets største nettsted for forskningsformidling.

En kjerneoppgave for universitetene

En av universitetets kjerneoppgaver er å spre og formidle resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid.

Forskningsformidling blir ofte gjort ved å formidle nyheter og oppdagelser fra forskningen. I Store norske leksikon formidler forskerne mer grunnleggende kunnskap direkte til allmennheten: Hva den samlede forskningen viser; den lange kunnskapen som alle forskningsgjennombrudd bygger på. Leksikon formidler basiskunnskapen innbyggere trenger for å kunne delta i en opplyst offentlig samtale.

Store norske leksikon skal være kvalitetssikret med hensyn til faglig etterrettelighet, kildekritikk, pedagogikk og formidlingsvennlighet. Den faglige kvalitetssikringen skjer ved hjelp av fagansvarlige, og en overvekt av disse er forskere. Et leksikon skrevet og oppdatert av fagfolk er en garantist for at den vitenskapelige kunnskapsutviklingen blir formidlet til samfunnets medlemmer uansett alder og sosial bakgrunn.

Formidling fra hvert av universitetene

Les mer om de enkelte universitetenes rolle i leksikonet.