I produksjonssystemet for fagansvarlige har du tilgang til to viktige prioriteringsverktøy: Kvalitetsvurderinger/arbeidslister og statistikk over lesertall.

Kvalitetsvurderinger og arbeidslister

Her ser du hvordan kvalitetsvurderingene blir liggende i arbeidslisten din.

De fagansvarlige, redaktørene og feiljegerne kan legge inn kvalitetsvurderinger av alle artikler. Fagansvarlige kan også vurdere artikler utenfor eget fagområde.

Kvalitetsvurderingene er bare synlige for redaktører og fagansvarlige, ikke for publikum.

Artikler som merkes med 4 Trenger gjennomgang eller 5 Kritiske problemer med form eller innhold, legges til fagansvarliges arbeidsliste. Dette er nyttig når redaktørene ønsker å be en fagansvarlig om å oppdatere en artikkel. Det er også et fint verktøy som fagansvarlige kan bruke for å lage huskelister for seg selv.

Slik bruker vi skalaen

Det er fem karakterer i skalaen:

  • 1 En av de beste artiklene i leksikonet
  • 2 Svært god
  • 3 God
  • 4 Trenger gjennomgang
  • 5 Kritiske problemer med form eller innhold

Vi bruker vanligvis bare karakter 2 til 4. Karakter 1 og 5 er forbeholdt særtilfeller.

Artikler med karakter 1 og 2 vil bli brukt som grunnlag for leksikonets skrytelister. Artikler med karakter 4 og 5 vil havne i fagansvarliges arbeidslister.

Når du har forbedret en artikkel

Dersom du har forbedret en dårlig artikkel, må du gi den en ny kvalitetsvurdering. Still deg disse spørsmålene:

De fleste artiklene vil få karakter 3 God.

Kvalitetsvurderinger av andres artikler

Når du skal vurdere andres artikler, er det viktig at du begrunner hvorfor du har gitt kvalitetsvurderingen. Skriv en hyggelig og konkret begrunnelse. Husk at det er et leksikonkollega som mottar det du skriver.

Statistikk for fagområder og artikler

Du har også tilgang til statistikk for fagområdene og alle artiklene dine. Her ser du lesertall og antall dager siden forrige oppdatering for hver enkelt artikkel.

De mest leste artiklene bør være oppdaterte.

Dersom en artikkel ikke har vært oppdatert på to år, får den et gult merke ved siden av seg, og et rødt merke hvis det er mer enn tre år siden. Oppdateringssensitiviteten varierer mellom fagområdene og artiklene.

Denne artikkelen er en del av Fagansvarliginstruksen.