Litteraturlistene i Store norske leksikon skal gi leserne tips til relevant litteratur om temaet. I tillegg kan man her legge inn nødvendige referanser til kilder brukt i teksten.

  • Litteraturlistene kan innholde alle typer publikasjoner; bøker, tidsskrifter, nettsider med mer.
  • Dersom publikasjonen er tilgjengelig på nett skal den lenkes til.
  • Publikasjonene kan være på norsk, svensk, dansk og engelsk. Publikasjoner på andre språk inkluderes kun i spesielle tilfeller.

Litteraturlistene skal plasseres under brødtekst og eksterne lenker.

Kilder

Kildehenvisninger brukes nokså sparsomt i SNL.

Utforming av litteraturliste

  1. Lag mellomoverskriften «litteratur» med overskrift 1.
  2. Legg inn litteraturlisten som punktliste.
  3. Litteraturlisten skal vanligvis være alfabetiske, sortert på etternavn. Dersom det finnes gode grunner for å bruke et annet sorteringsprinsipp, er det åpent for det.
  4. Dersom publikasjonene finnes i fulltekst på nett, skal du lenke til dem.

Utforming av referanser

Loe
Fra artikkelen om Erlend Loe. Et eksempel på hvordan en litteraturliste kan utformes.
Loe
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Referanselista skal innholde informasjon om forfatter, tittel, utgivelsesår og utgiver. Bruk gjerne APA-stilen som mal for referansene. Se guide hos Søk og skriv.

Eksempler:

Den kalde krigen
Fra artikkel om Den kalde krigen.
Den kalde krigen
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Referanse til bok:

Etternavn, Fornavn Mellomnavn & Etternavn, Fornavn Mellomnavn (Årstall). Tittel (utg.). Utgivelsessted: Forlag

Referanse til bok med redaktør:

Etternavn, Fornavn Mellomnavn, redaktør (Årstall). Tittel (utg.). Utgivelsessted: Forlag

Referanse til tidsskriftartikkel:

Etternavn, Fornavn Mellomnavn, Etternavn, Fornavn Mellomnavn & Etternavn, Fornavn Mellomnavn (Årstall). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel, årgang (hefte), sidetall.

Eksempelartikler

Under finner du noen artikler med litteraturlister slik vi ønsker at de skal se ut:

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.