Norsk kunstnerleksikon
Norsk kunstnerleksikon ble utgitt på papir i fire bind av Universitetsforlaget fra 1982 til 1986, og ble publisert på nett 2013-2015 på nkl.snl.no.
Norsk kunstnerleksikon
Av .
Norsk kunstnerleksikon
Norsk kunstnerleksikon ble utgitt på papir i fire bind av Universitetsforlaget fra 1982 til 1986, og ble publisert på nett 2013-2015 på nkl.snl.no.
Norsk kunstnerleksikon
Av .

Norsk kunstnerleksikon er et av fire leksikon som er publisert på nett av Foreningen Store norske leksikon. Verket ble utgitt på papir i fire bind av Universitetsforlaget fra 1982 til 1986, og ble publisert på nett 2013-2015 på nkl.snl.no.

Leksikonet blir ikke oppdatert. Alt innhold er uforandret fra papirutgaven som ble utgitt fra 1982 til 1986.

Om verket

Norsk kunstnerleksikon på nett er en digitalisert versjon av bøkene utgitt 1982-1986 slik de forelå. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er ansvarlig for nettutgaven.

Leksikonet gir grundig biografisk informasjon om kjente og ukjente utøvere innenfor feltene:

  • billedkunst
  • arkitektur
  • design
  • kunsthåndverk
  • folkekunst

Artiklene er ikke oppdatert med nye opplysninger. Kun nye dødsår blir oppdatert når kjent. Leksikonet oppga utøvernes fullstendige navn, med fremhevelse av eventuelt brukte navn. Dette er i nettutgaven oppført som hovednavn. Den trykte utgaven benyttet mange forkortelser. I nettversjonen er en del av dem skrevet ut, mens noen er beholdt.

I artiklene fra H til Å kan enkelte litteraturlister være mangelfulle. Noen artikler som har litteraturlister i papirutgaven mangler dette i nettversjonen. Disse er tilgjengelig i digital utgave av Norsk kunstnerleksikon hos Nasjonalbiblioteket.

Utstillingslistene i artiklene H-Å er ikke kvalitetssikret og kan inneholde noen mindre feil.

Illustrasjoner

I nettversjonen av Norsk kunstnerleksikon er en rekke artikler illustrert. Illustrasjonene viser hovedsakelig verk i Nasjonalmuseets samlinger. Dessuten vises foto fra Dextra Photo, Norsk Folkemuseum og Oslobilder.no.

Flere artikler vil bli illustrert etterhvert som billedmateriale blir tilgjengelig.

Lisens

Teksten under mellomoverskriften «Liv og virksomhet» er rettighetsbelagt og kan ikke gjenbrukes uten tillatelse. Øvrig tekst har fri lisens.

Oppdatering

Norsk kunstnerleksikon er ikke oppdatert. For spørsmål, ta kontakt med seniorrådgiver Dag Hensten i Nasjonalmuseet, e-post: dag.hensten@nasjonalmuseet.no.

Dersom du ønsker å skrive om kunstnere eller kunst i Store norske leksikon, kan du ta kontakt med redaksjonen redaksjonen@snl.no

Om prosjektet

Prosjektet Norsk kunstnerleksikon på nett er forankret i Nasjonalmuseet og er et samarbeidsprosjekt mellom flere parter.

Prosjektet har fått økonomisk støtte fra ABM-utvikling/Norsk kulturråd. Prosjektet er ledet av Sidsel Helliesen (2007-2012) og Birgitte Sauge (2012-) i samarbeid med Bård Bie-Larsen, Tom Klev, Helle Christine Ravn, Tove Aadland Sørvåg og Dag Hensten samt Merovinger ved Lars Næss og Robert Engels / Esis Norge AS.

I regi av dette samarbeidet er dataene fra Norsk kunstnerleksikon 1982 – 1986 overført til en database og tilrettelagt for semantisk webteknologi (Linked Open Data).

Avtalen om å publisere Norsk kunstnerleksikon som et eget verk hos Store norske leksikon AS ble inngått i 2012. I forberedelsene til publisering har Nasjonalmuseet etterstrebet å finne fram til alle rettighetsinnehaverne til artiklene. De har ikke funnet alle, og blir glade for supplerende opplysninger.

Om papirutgaven

Norsk kunstnerleksikon ble utgitt av Universitetsforlaget fra 1982 til 1986 og inneholder mer enn 3000 artikler. Verket er en grunnleggende kilde til kvalitetssikret informasjon om norske billedkunstnere, arkitekter og designeres liv og verk.

Norsk kunstnerleksikon ble utarbeidet av en faglig høyt kvalifisert redaksjon og 164 forfattere. Nasjonalgalleriet, ved direktør Knut Berg, hadde det redaksjonelle ansvaret, i samarbeid med Riksantikvaren og Norsk Arkitekturmuseum.

Oscar Thue var redaksjonskomiteens leder og redaksjonssekretærer var Tone Skedsmo (1977-1978), Randi Gaustad (1978-1982) og Einar Sørensen (1983-1986). Brorparten av de usignerte (redaksjonelle) artiklene er skrevet av Glenny Alfsen og Bodil Sørensen.

Utarbeidelsen og utgivelsen av leksikonet mottok økonomisk støtte fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd, Norsk kulturråd og Kultur- og vitenskapsdepartementet.

Kontakt

Nasjonalmuseet er ansvarlig for Norsk kunstnerleksikon. Kommentarer eller spørsmål kan rettes til Dag Hensten, dag.hensten@nasjonalmuseet.no.

Redaksjonen i Store norske leksikon kan kontaktes på redaksjonen@snl.no.