Når en tekst i Store norske leksikon er merket med fri gjenbruk betyr det at du kan bruke det fritt innenfor visse rammer.

Fri gjenbruk betyr at artikkelen er lisensiert med Creative Commons-lisenen CC-BY-SA-3.0. Det betyr at alle får lov til å dele, bruke, kopiere og bygge videre på teksten så lenge forfatteren og Store norske leksikon får fortsette å ha navnet sitt på den og artikkelen beholder den samme frie lisensen i videre bruk. BY-SA står for Attribution Share-Alike, som på norsk oversettes til til «Navngivelse – Del på samme vilkår». Det betyr at premisset for fri bruk nettopp er navngivelse og at artikkelen beholder de samme rettighetene videre.

Merk at lisensen gjelder for enkeltartikler. Du finner informasjon om lisens i bunnen av hver artikkel. Lisensen gjelder IKKE for hele verk, for eksempel Store norske leksikon, Norsk biografisk leksikon eller Store medisinske leksikon. Du kan altså ikke laste ned og gjenbruke alle artikler med fri lisens fordi dette du da vil gjengi en stor del av et verk.

Du behøver ikke spørre opphavspersonen om du får lov til å bruke tekster merket med fri gjenbruk. Du må imidlertid navngi opphavspersonen og og Store norske leksikon på riktig måte for at gjenbruket ditt skal være lovlig.

Ved vanlig sitering finner du informasjon om hvordan du skal navngi i bunnen av hver artikkel.

Dersom du gjengir artikkelen eller deler av artikkelen på en nettside skal navngivelsen være en lenke til artikkelen på snl.no. Navnet til forfatteren og og Store norske leksikon skal være godt synlig. Lenkene er en viktig del av navngivingen og skal også publiseres dersom teksten skal trykkes på papir. Både verket og opphavspersonen må lenkes til. Lisens-dokumentet må også lenkes til der du skriver hvilken lisens det er. Ta kontakt med leksikonredaksjonen om du er usikker på om du har navgitt opphavspersonen riktig. Vi er opptatt av korrekt gjenbruk og hjelper gjerne til.

Hvis en tekst er merket med begrenset gjenbruk, må du kontakte opphavspersonen og spørre om lov hvis du vil gjøre noe mer enn å sitere fra den.

Alle bidragsytere til Store norske leksikon velger selv om de vil skrive under fri gjenbruk eller begrenset gjenbruk. Bidragsytere står fritt til å skifte lisens.

Kommentarer

20. juni 2013 skrev Magnar Fjørtoft Engen

Kulturmarxisme er ikke et begrep som oppsto i USA, slik denne artikkelen gir inntrykk av. Kulturmarxist var et begrep nazistene brukte ensbetydende med kulturbolsjevik. Den amerikanske og den nazistiske betydningen, som begge bla henviser til den såkalte Frankfurterskolen, er forbausende lik.Her har kvalititetssikringen i SNL sviktet grovt. Siden utelatelsen av den opprinnelige bruken av begrepet fungerer som en forvrengning av historien som tjener høyreekstreme, antijihadistiske "opplysningsprosjek" (f.eks. med Metapedia), er det min klare oppfatning at artikkelen ikke kan stå slik den står nå. Inntil det ble skrevet en versjon som ikke utelater nazistene opprinnelige bruk av begrepet blir skrevet bør artikkelen tas ut av SNL.Saken er ikke minst viktig fordi denne misoppfatningen som SNL her formidler langt fra unik. Denne samme historien om etymologien til begrepet kan man kan lese en rekke steder. Men den er altså falsk. Dette er en opplysningens moderne unnlatelsessynder av de helt store.Se f.eks. http://motargument.se/2012/11/11/en-sverigedemokratisk-ordbok-1-kulturmarxism/

21. juni 2013 svarte Ida Jackson

Hei Magnar!Takk for kommentar, men du la den ikke inn på artikkelen om Kulturmarxisme, men på artikkelen om Fri lisens. Det betyr at hverken redaktøren eller fagansvarlig for Kulturmarxisme har sett den. Jeg skal få redaktør Marte Ericsson Ryste til å svare deg her, men det vil være enda bedre om du kan legge inn kommentaren på nytt her: http://snl.no/kulturmarxisme

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.