Store norske leksikon har stor respekt for våre lesere og deres personvern, og arbeider for at dette ikke på noen måte skal krenkes, verken gjennom vårt redaksjonelle eller tekniske virke.

Personopplysningsloven (Lov om behandling av personopplysninger) setter de formelle rammene for hvilke personopplysninger Store norske leksikon kan lagre og hvordan vi kan forvalte disse opplysningene. I elektroniske kommunikasjonstjenester – herunder nett, mobil- og andre IP-tjenester – er disse rammene forsterket gjennom ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon). Store norske leksikon står ikke ansvarlig for hva eventuelle underleverandører eller samarbeidspartnere logger av brukerdata. Disse er underlagt den samme lovgivning som Store norske leksikon og andre norske nettaktører og må dermed handle i tråd med denne på lik linje som Store norske leksikon.

Innsamlede personopplysninger

Store norske leksikon henter ikke inn eller lagrer personopplysninger gjennom våre elektroniske kommunikasjonstjenester, så sant ikke brukeren er blitt underrettet og har godkjent dette. Dette skjer kun når en bruker velger å opprette en brukerprofil, f.eks. for å bidra med opplysninger til en artikkel.

Personopplysningene (navn, adresse, e-postadresse o.l.) vil bli lagret i Store norske leksikons databaser. Databasene er kun tilgjengelige for ansatte i Store norske leksikon og vår leverandør av tekniske tjenester. Personopplysninger for honorarmottakere sendes til Skatteetaten hvert år.

Et utvalg av personopplysningene (navn, eventuell institusjonstilknytning og biografi) vil bli publisert på hver enkelt brukers offentlige brukerprofil.

Logging av IP-adresser

Store norske lekskon benytter seg av vanlige standarder når det gjelder logging av brukeraktivitet på våre elektroniske kommunikasjonstjenester. Vi benytter egne serverlogger i tillegg til eksterne statistikksystemer.

Store norske leksikon kan ikke identifisere enkeltpersoner på bakgrunn av aggregerte dataleveranser fra eksterne leverandører eller egne serverlogger. Store norske leksikon loggfører IP-adresser som koples til våre servere for å kunne være i stand til å utføre teknisk feilsøking. Datagrunnlaget benyttes ikke til andre formål og benyttes ikke til å identifisere enkeltpersoner.

Statistikk for bruk av snl.no

Store norske leksikon benytter flere statistikkverktøy for å beregne brukertall og trafikk på våre elektroniske kommunikasjonstjenester slik at vi kan utvikle og forbedre tjenestene våre gjennom å forstå hvordan de anvendes. Vi logger hvilke operativsystemer som benyttes, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon.

For oversikt over hvilke statistikksystemer vi benytter, se informasjonsteksten om informasjonskapsler.

Videredistribuering av brukeropplysninger

Store norske leksikon videredistribuerer ikke personopplysninger til andre aktører uten brukerens samtykke, utover det som måtte følge av normal indeksering av søkemotorer og andre normale automatiske elektroniske kommunikasjonstjenester.