Du kan gjerne gjenbruke tekst i leksikonet, så lenge du er forfatter av teksten og har opphavsrett til den. Dersom du vil publisere tekst skrevet av andre må de godkjenne bruken og krediteres som forfattere.

All bruk av andres tekst uten kreditering regnes som plagiat. Dette gjelder også om teksten som gjenbrukes har fri lisens, som artikler på Wikipedia eller enkelte offentlige nettsider. Du kan i noen tilfeller gjenbruke tekst med fri lisens på SNL, hvis du vet navnet på opphavspersonen og legger den inn som signatur. Imidlertid må du alltid ta kontakt med redaksjonen og be om en vurdering før dette gjøres. Merk at alle tekster som gjenbrukes også må tilfredsstille leksikonets sjangerkrav.

Artikler som inneholder plagiat vil bli slettet. Dersom vi finner plagiat i tekster skrevet av fagansvarlige vil vi si opp avtalen med den fagansvarlige. Vi betaler ikke for tekster som er plagiert.

Denne artikkelen er en del av fagansvarliginstruksen og forfatterveiledningen.