Her trykker du for å redigere forfatterinformasjon.
.
Lisens: fri

Trykk minus for å fjerne og pluss for å legge til. Du kan klikke og dra på plussymbolet for å endre rekkefølge på forfatterne. Du kan også søke etter brukere som ikke står listet opp.

.
Lisens: fri

Store norske leksikon er et samskrivingsprosjekt. Du står som forfatter av alle nye artikler du skriver, og du skal stå som forfatter på alle artikler du endrer meningsinnholdet i. Forfattere byttes ut etterhvert som leksikonet blir oppdatert.

Hvem som står som forfatter av artikkelen, avgjør om en artikkel har fri gjenbruk eller begrenset gjenbruk. Derfor er det svært viktig å ha riktig navn på forfatteren av opphavsrettshensyn.

Når skal du stå i forfatterlista?

Du skal stå i forfatterlista dersom du har tilført substansielt innhold til artikkelen, for eksempel i form av et avsnitt. Du skal ikke stå i forfatterlista dersom du bare har gjort korrektur eller lagt inn lenker.

Forfatterlista skal sorteres etter hvem som har bidratt mest til artikkelen. Den som har bidratt mest skal stå først. Du får en indikasjon på hvor mye hver enkelt forfatter har bidratt med i endringsloggen. Bruk skjønn.

Førsteforfatter

Du skal stå som førsteforfatter av en artikkel når du har skrevet mesteparten av det substansielle innholdet av en artikkel.

Eneste forfatter

Endrer du på det aller meste av det substansielle innholdet skal du fjerne de andre forfatterne fra lista, slik at du står som eneforfatter.

Vi har mye lavere terskel for å fjerne «forfatteren» Store norske leksikon 2005-2007 enn andre forfattere. Dersom du kan gå god for all teksten i en artikkel du har revidert skal du fjerne denne «forfatteren» fra forfatterlista når du har oppdatert en artikkel. Artikler som er merket med Store norske leksikon 2005-2007 har ukjent forfatter i papirleksikonet, og vi ønsker på sikt å fjerne denne «forfatteren» fra alle artikler.

Varsling til tidligere forfattere

Dersom du gjør substansielle endringer i en artikkel en annen har skrevet, kan det hende at redaktøren bør varsle den opprinnelige forfatteren om endringene. Alle som skriver for SNL har akseptert at tekstene deres vil bli oppdatert i framtiden. Vi forsøker likevel å varsle forfattere om endringer der det kan være faglige uenigheter eller kontroverser. Kontakt redaktøren din dersom den opprinnelige forfatteren bør varsles.

Godkjente endringsforslag fører til forfatterskap

Alle bidragsytere skal stå som forfattere når de har bidratt med substansielt innhold til artikkelen, enten de er fagansvarlige i leksikonet eller ei.

Det betyr også at vanlige brukere skal stå på forfatterlista dersom de har bidratt med substansielt innhold i en artikkel. Det er den fagansvarlige som er ansvarlig for å kontrollere den faglige kvaliteten i disse bidragene.

Slik bytter du ut en forfatter

Bare de fagansvarlige og redaktørene kan endre forfatter. Som fagansvarlig har du ansvar for at artiklene har riktig forfatterinformasjon, og du kan derfor fjerne og legge til forfattere på artiklene dine ettersom de oppdateres av deg selv eller andre.

  • Logg inn
  • Søk opp artikkelen du vil forandre forfatterinformasjon på.
  • Gå til menyen for artikkelredigering i venstre marg. Trykk på «Endre forfatter» (se bilde).
  • Nå kommer du til en side der du kan fjerne forfattere ved å trykke på minustegnet eller legge til forfattere ved å trykke på plusstegnet (se bilde).
  • For å endre rekkefølgen på forfatterne kan du klikke på plussymbolet og dra det ned eller opp.
  • Trykk «lagre»

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.