Alle som bidrar på nettsider publisert av foreningen Store norske leksikon må velge hvordan tekstene de skriver skal kunne gjenbrukes av leserne. Du kan velge mellom fri gjenbruk og begrenset gjenbruk. Uansett hva slags gjenbruk du velger, har du som opphavsrettsperson en del rettigheter til teksten din.

Ved å bidra i SNL har du akseptert Regler for registrering og publisering på snl.no.

Uansett om du velger fri eller begrenset:

  • Du har opphavsrett til teksten din uansett om du velger fri eller begrenset
  • Alle som bruker tekstene dine utenfor SNL må opplyse om at du er forfatter av artikkelen
  • Alle kan lenke og sitere artiklene dine fritt uten å spørre deg om lov først uansett lisens
  • Alle fagansvarlige får like mye betalt for tekstene sine uavhengig av lisens

Fri gjenbruk

Velger du fri gjenbruk, gir du leseren utvidede rettigheter til å bruke tekstene dine utenfor SNL. Det betyr at de kan kopiere, republisere og bygge videre på dem uten å spørre deg om lov først. De må imidlertid gjøre det tydelig at du er tekstens forfatter, og lenke tilbake til leksikonartikkelen når de gjør det.

Fri gjenbruk betyr at tekstene får en Creative Commons-lisens, nærmere bestemt CC-BY-SA-3.0

Begrenset gjenbruk

Velger du begrenset gjenbruk, betyr det at leseren har litt færre rettigheter til å bruke tekstene dine utenfor SNL. De må spørre deg om lov før de kan kopiere, republisere og bygge videre på dem. Foreningen SNL har fortsatt lov til å godkjenne videre distribusjon av tekster merket med begrenset gjenbruk i markedsføringsøyemed. Hvis du vil bruke leksikonartiklene dine til å søke om medlemskap eller stipend hos Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening, må du velge begrenset gjenbruk.

Redaksjonens anbefalinger

Redaksjonen i Store norske leksikon ønsker at flest mulig av bidragsyterne velger å lisensiere leksikontekstene sine med fri gjenbruk. Grunnen til at alle produktene til foreningen SNL er gratis tilgjengelig på nettet er at alle skal kunne lese, dele og bruke artiklene mest mulig.

Når artiklene kan gjenbrukes fritt, åpner det for at skoler, universiteter, høgskoler og mediehus kan inkludere dem bedre i undervisning og redaksjonelle produkter. Det gjør at kunnskapen kan spres til enda flere.

Vil du skifte lisens?

Ta kontakt med redaksjonen. Du kan finne ut hvilken lisens du har per i dag ved å se på Innstillinger når du er logget inn.