Artikler fra papirleksikonet

Mange av artiklene i nettleksikonet Store norske leksikon er helt eller delvis basert på artikler fra siste utgave av papirleksikonet.

Store norske leksikon, fjerde utgave, 2005–2007
Av .

Alle artiklene med Store norske leksikon (2005 – 2007) som forfatter er helt eller delvis basert på den siste utgaven av leksikonet på papir. Artiklene er uten signatur fordi vi mangler navnet på forfatteren. Det kan bety flere ting:

  1. Artikkelen er skrevet av en fagperson, men var under 50 linjer lang. Da stod artikkelen uten signatur i papirleksikonet. Det er tilfellet med storparten av artiklene uten signatur.
  2. Artikkelen er skrevet av ansatte i leksikonredaksjonen i den tidsperioden.
  3. Artiklene er oppdatert av mange ulike forfattere i forbindelse med de ulike revisjonene av Store norske leksikon.

Alle artikler skal ha en forfatter

For Foreningen SNL er det et mål at alle artikler skal ha en forfatter. Selv små endringer og språkvask skal være under fullt navn, og du kan se alle redigeringene i artikkelens historikk. Det gjør det enklere å drive med kildekritikk.

Alle bidragsytere som har endret 30 % eller mer av teksten skal få medforfatterskap til artikkelen. Hvis du har bidratt til en artikkel i Store norske leksikon uten at navnet ditt står der, vil redaksjonen gjerne rette opp i det. Ta kontakt.

Arven fra papirleksikonet

Papirleksikonet hadde begrenset plass, og de fleste artiklene var korte. Derfor ble signaturen bare inkludert hvis artikkelen var lengre enn 50 linjer. Det betyr ikke at de usignerte artiklene fra papirleksikonet er skrevet av hvem som helst: Storparten ble skrevet av eksterne fagfolk. Resten ble skrevet av fagredaktører som var ansatt for å produsere leksikonstoff.

Dagens redaksjon arbeider primært med språk og sjanger i artiklene, mens de fagansvarlige står for det faglige innholdet.