Bilder og figurer må tenkes på som en del av artikkelen. Bilder skal gjøre artikkelen bedre, ikke bare penere eller mer stemningsfull. Et bilde må være direkte relevant for innholdet.

Det første bildet i en artikkel skal i størst mulig grad vise hva artikkelen handler om, og skal bekrefte at leseren har kommet til riktig artikkel. De andre bildene bør vise varierte motiver og tilføre noe nytt.

Alle registrerte bidragsytere kan foreslå bilder til artiklene, og fagansvarlige kan publisere bilder til artiklene innenfor sitt eget fagområde.

Rettighetene for bruk av bildet må være avklart før det kan lastes opp.

Bilderettigheter

Alle bilder eller figurer tilhører i utgangspunktet den som har skapt bildet. For et vanlig fotografi av mennesker, trær, dyr, bygninger og så videre er det fotografen som eier opphavsretten til bildet. Derfor kan du ikke bruke bilder bare fordi de ligger på nett. Når det gjelder kunstverk, er det egne regler.

Men selv bilder som er underlagt vanlig opphavsrett, kan være publisert med en lisens som gjør at man fritt kan gjenbruke bildet i leksikonet uten å kontakte rettighetshaveren og spørre om tillatelse. De mest brukte lisensene av denne typen er Creative Commons-lisensene. Alle bilder med en CC-lisens, uansett undertype og versjonsnummer, kan fritt brukes i Store norske leksikons artikler.

Mange organisasjoner/institusjoner legger dessuten ut bilder til fri bruk for mediene; for eksempel bilder av ledere eller produkter. Du finner ofte disse bildene under «Pressebilder», «Pressefoto» eller lignende. Du kan bruke disse bildene i leksikonet. De aller fleste norske forlagshus godtar bruk av forfatterportretter og bokforsider i promotering av bøkene sine.

Les mer om bilderettigheter og hvor du finner bilder til fri bruk.

Bidra med egne bilder

Alle fagansvarlige og bidragsytere har mulighet til å foreslå sine egne fotografier og illustrasjoner til artikler i Store norske leksikon. Da kan du selv velge lisens for bildene dine. Redaksjonen betaler ikke for bilder med mindre det er avtalt på forhånd. Redaksjonen forbeholder seg retten til å avvise bilder som ikke oppfyller leksikonets kvalitetskrav.

Les mer om krav og tips til hvordan du kan bidra med egne bilder.

God bildebruk

Typisk først, så variert

Det første bildet i en artikkel skal vise det artikkelen handler om. Det skal bekrefte at leseren har kommet til riktig artikkel, og skal vanligvis ikke overraske eller utfordre forståelsen. For å illustrere artikkelen bil holder det ikke at det øverste er et bilde av en bil, bildet må også være lett gjenkjennelig som et bilde av en bil.

Artikler med litt lengde bør ofte ha flere bilder. Da er det viktig at det øverste bildet er typisk og lett gjenkjennelig, og så at de påfølgende bildene er varierte: hvert bilde bør tilføre noe nytt, helst ved å illustrere de ulike temaene artikkelen tar opp.

Biografier

Biografier bør starte med et portrett hvor ansiktet kommer godt fram og det er lite andre forstyrrende elementer. Dette første bildet bør også vise et typisk uttrykk for personen som er avbildet. Bruk gjerne det mest kjente bildet av personen.

De påfølgende bildene i biografien bør vise variasjon i personens fremtoning, i tråd med artikkelteksten, gjerne mens de gjør det de er kjent for. Bilder av sentrale hendelser, objekter, steder og så videre kan være relevante, men det er en fordel om personen selv er med på flere av bildene. Se for eksempel artikkelen om Sonja Henie som starter med et portrett, deretter viser henne som kunstløper og lenger ned er det bilder av sentrale hendelser.

For bildende kunstnere, designere og så videre er det selvfølgelig høyst relevant å legge inn bilder av deres verk. Begynn med det mest kjente. Dersom du skal legge inn bilder av kunstverk som ikke har falt i det fri, må du snakke med redaksjonen først.

Figurer og grafer

Du kan bidra med egne figurer og grafer eller eller bruke andres dersom de har CC-lisens. Figurer og grafer bør være så enkle og klare som mulig. Tekst bør være på norsk. Dersom det ikke er mulig å oppdrive, bør norsk oversettelse stå i bildeteksten.

Bilder av tekst

Bilder bør ikke brukes til å kommunisere tekst. Unntak fra dette kan være om man ønsker å vise det visuelle uttrykket av teksten, som enkelte dikt eller der typografien i seg selv spiller en rolle. Andre eksempler kan være utklipp fra aviser og lignende hvor man ønsker å vise det visuelle uttrykket i større eller like stor grad som selve teksten.

Vær varsom

Vær varsom ved bruk av bilder som kan ha støtende innhold. Også historiske bilder av vold og overgrep bør vurderes grundig. Vi har lesere i alle aldre.

Du må spørre om lov før du legger ut bilder av bilder av personer som ikke er offentlige, med mindre det er bilde av en større gruppe. Man bør likevel være varsom dersom ansiktene er gjenkjennelige og situasjonen som er avbildet kan oppleves som belastende, særlig dersom det er snakk om unge mennesker.

Når bilder brukes for å illustrere grupper av mennesker må man unngå skjeve framstillinger og eksotisering. Sørg for at minoriteter blir fremstilt balansert i bildematerialet, på samme måte som i teksten.

Legg inn bilder trinn for trinn

Hvis du er fagansvarlig i leksikonet, bruker du menyvalget Nytt bilde øverst på siden for å laste opp bilde til en av dine artikler. Alle andre kan foreslå bilder til en artikkel ved å klikke på Foreslå bilder til artikkelen nederst under artikkelteksten.

Last opp bildene med høy oppløsning. Vi nedskalerer automatisk bildet som legges inn i artikkelen samtidig som vi lagrer originalen.

Les mer om hvordan du legger inn bilder trinn for trinn.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.