Bruk av bilder i leksikonet

Artikkelstart

Bilder og figurer er en viktig del av artiklene i leksikonet og bør tenkes på som en del av det redaksjonelle produktet.

I tillegg til at innholdet er velegnet må rettighetene for bruk av bildet være avklart før det kan lastes opp.

Hvis du er fagansvarlig i leksikonet, bruker du menyvalget Nytt bilde øverst på siden for å laste opp bilde til en artikkel. Alle andre kan foreslå bilder til en artikkel ved å klikke på Foreslå bilder til artikkelen nederst under artikkelteksten.

Velg rett bilde til artikkelen

Den overordnede regelen for bildebruk er at artikkelen må bli bedre av at bildet legges til. Bildet må være direkte relevant for artikkelinnholdet og bildet må tilføre noe nytt.

Typisk først, så variert

Bilder kommuniserer visuell informasjon og må derfor se ut som det som skal kommuniseres. Det øverste bildet i en artikkel bør i størst mulig grad vise hva oppslagsordet betegner (hva artikkelen handler om). For å illustrere artikkelen bil holder det ikke at det øverste er et bilde av en bil, bildet må også være lett gjenkjennelig som et bilde av en bil.

Artikler med litt lengde bør ofte ha flere bilder. Da er det viktig at det øverste bildet er typisk og lett gjenkjennelig, og så at de påfølgende bildene er varierte: hvert bilde bør tilføre noe nytt, helst ved å illustrere de ulike temaene artikkelen tar opp.

I tilfeller hvor det ikke er mulig å finne et bilde som fanger temaet i artikkelen godt, kan man vurdere å droppe bilde øverst i artikkelen.

Biografier

Biografier bør starte med et portrett hvor personen (ansiktet) kommer godt fram og det er lite andre forstyrrende elementer. Dette første bildet bør også vise et typisk uttrykk for personen som er avbildet. ‘Typisk’ er her tvetydig mellom oppfattet og egentlig karakter. Altså mellom hvorvidt man skal vise et uttrykk som er typisk for slik personen egentlig er/var, eller om man skal vise et uttrykk som er typisk for slik personen er allment kjent. I vurderingen mellom disse bør man legge seg på linje med artikkelteksten for øvrig.

De påfølgende bildene i biografien bør vise variasjon i personens fremtoning, i tråd med artikkelteksten forøvrig. Bilder av sentrale hendelser, objekter, steder og så videre kan være relevante, men det er en fordel om personen selv er med på flere av bildene.

For bildende kunstnere, designere og så videre er det selvfølgelig høyst relevant å legge inn bilder av deres verk.

Bilder av tekst

Bilder bør ikke brukes til å kommunisere tekst. Unntak fra dette kan være om man ønsker å vise det visuelle uttrykket av teksten, som man utklipp fra aviser og lignende hvor man ønsker å vise det visuelle uttrykket i større eller like stor grad som selve teksten.

Støtende innhold

Vi skal ikke ha bilder med støtende innhold i leksikonet. Artiklene våre har lesere i alle aldersgrupper.

Tommelfingerregler for bra bilder

Det er vanskelig å gi absolutte regler for hva som gjør et bilde til et godt bilde -- noen ganger er det nettopp brudd på de vanlige tommelfingerreglene som gjør et bilde interessant. Her følger likevel noen tommelfingerregler.

Komposisjon

Fyll mesteparten av bildeflaten med motivet, eller sagt på en annen måte: Beskjær vekk unødvendig støy eller tomrom rundt motivet i bildet, så lenge det ikke går utover komposisjonen

Putt blikkfanget i bildet i nærheten av en tredjedel inn i bildet i både høyde og lengderetningen. Alternativt kan man bruke det gylne snitt til å plassere blikkfanget.

Bilder tatt fra siden, og da spesielt av objekter i bevegelse, bør komponeres slik at de har mer plass foran seg enn bak. Portretter kan også se bedre ut i artikkelvisningen om personen er vendt litt mot venstre, inn mot artikkelteksten, heller enn mot høyre.

Fokus

For portretter av mennesker (og dyr) bør fokus som regel være på øynene. For at subjektet i bildet skal komme bedre fram, er det bra om bakgrunnen er sterkt ute av fokus og generelt har lite distraherende elementer eller visuell rot og støy.

Eksponering

Bildet bør være eksponert med tanke på motivet. Det er for eksempel bedre om motivet i bildet er riktig eksponert og bakgrunnen overeksponert, enn at bakgrunnen er korrekt eksponert og motivet er undereksponert.

For at bildet skal være kontrastfullt bør det ha elementer i seg som grenser til helt hvitt og elementer som nesten er helt svarte.

Velg riktig filformat

  • JPEG: Vanlige fotografier gjør seg som regel best som jpeg. Sett høy kvalitet i kompresjonen.
  • PNG: Best egnet til grafikk med skarpe linjer og overganger. Kan også brukes for å vise bilder med gjennomsiktig bakgrunn.
  • SVG: Vektorgrafikk, og derfor egentlig det beste formatet for grafikk, eksempelvis logoer og figurer, men kan i en del sammenhenger være vanskeligere å få tak i enn png. Hvis du lager grafikk selv er det best å lagre og laste opp til oss som svg.
  • GIF: Animasjoner kan lastes opp som gif. For ikke-animert grafikk, bruk png eller svg isteden.

Bildestørrelse

Last opp bildene med høy oppløsning. Vi nedskalerer automatisk bildet som legges inn i artikkelen samtidig som vi lagrer originalen.

For å kunne vises i full størrelse må stående bilder (portrett) være minimum 527 piksler brede, mens liggende bilder (landskap) må være minst 878 piksler brede. Større bilder er bedre.

Selv om store bilder ikke i utgangspunktet er noe problem, har vi en øvre grense på hvor store filer vi tillater i opplasting. Denne grensen går ikke på piksler, men på filstørrelse, og er satt til 20 megabyte (MB).

Bildetekst

Bildeteksten skal alltid fortelle hva bildet viser. Dette er viktig for at informasjonen skal være tilgjengelig for alle lesere, også svaksynte. Gi gjerne detaljert informasjon om motivet, som datering og stedfesting der det er mulig.

Bildetekster blir mye lest, så det er også et bra sted å trekke fram sentral informasjon fra artikkelteksten om det er plass til det.

Bildet inkludert bildetekst skal stå på egne ben og kunne forstås uavhengig av artikkelteksten.

Plassering av bildene

Fagansvarlige og redaktører har tilgang til menyvalg som avgjør hvor i artikkelen bildene vises. For å flytte på et bilde som allerede er publisert, klikker du på knappen Rediger bilde og endrer deretter innstillingene under Knytt til overskrift og Plassering. I tillegg kommer funksjonen Sorter bilder i menyen øverst.

Toppbilder

Noen artikler i leksikonet har såkalte toppbilder som vises helt øverst på siden, se for eksempel torsk eller isbjørn. Slike toppbilder er det bare redaktører (ansatte i redaksjonen) som kan legge inn. Fagansvarlige og andre kan foreslå toppbilder ved å henvende seg til redaksjonen. Toppbildene har et fast format som er svært bredt i forhold til høyden, og motivet må passe inn i denne formen. Toppbildene må beskjæres til nøyaktig riktig format. Anbefalt størrelse for toppbilder er 3088*1172 piksler. Minstestørrelse er 1544*586 piksler.