Alle fagansvarlige og bidragsytere har mulighet til å foreslå sine egne fotografier som illustrasjonsbilder i Store norske leksikon.

Husk at bildet må gjøre artikkelen bedre, ikke bare penere eller stemningsfull på noen måte. Bildet må være direkte relevant for innholdet og tilføre noe nytt.

Redaksjonen betaler ikke for bilder med mindre det er avtalt på forhånd. Redaksjonen forbeholder seg retten til å avvise bilder som ikke oppfyller leksikonets kvalitetskrav.

Gjenbruk av dine bilder

Når du laster opp bilder du har tatt selv får du valget mellom tre ulike bildelisenser:

  1. CC-BY-SA 3.0: Alle kan dele og bruke bildet uten å spørre deg om lov, så lenge de navngir deg som fotograf.
  2. CC-BY-NC-SA 3.0: Alle kan dele og bruke bildet til ikke-kommersielle formål uten å spørre deg om lov, så lenge de navngir deg som fotograf.
  3. Gjengitt med tillatelse: Bare Store norske leksikon får tillatelse til å bruke bildet. Alle andre må kontakte deg og be om tillatelse.

Tommelfingerregler for bra bilder

Komposisjon

Fyll mesteparten av bildeflaten med motivet, eller sagt på en annen måte: Beskjær vekk unødvendig støy eller tomrom rundt motivet i bildet, så lenge det ikke går utover komposisjonen

Blikkfanget i bildet kan gjerne være i nærheten av en tredjedel inn i bildet i både høyde og lengderetningen. Alternativt kan man bruke det gylne snitt til å plassere blikkfanget.

Bilder tatt fra siden, og da spesielt av objekter i bevegelse, bør komponeres slik at de har mer plass foran seg enn bak. Portretter kan også se bedre ut i artikkelvisningen om personen er vendt litt mot venstre, inn mot artikkelteksten, heller enn mot høyre.

Fokus

For portretter av mennesker (og dyr) bør fokus som regel være på øynene. For at subjektet i bildet skal komme bedre fram, er det bra om bakgrunnen er sterkt ute av fokus og generelt har lite distraherende elementer eller visuell rot og støy.

Eksponering

Bildet bør være eksponert med tanke på motivet. Det er for eksempel bedre om motivet i bildet er riktig eksponert og bakgrunnen overeksponert, enn at bakgrunnen er korrekt eksponert og motivet er undereksponert.

For at bildet skal være kontrastfullt bør det ha elementer i seg som grenser til helt hvitt og elementer som nesten er helt svarte.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.