Logo
Logo
Av .

Høgskolen i Østfold er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved Høgskolen i Østfold.

  • 7 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt Høgskolen i Østfold
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 95 fagområde og 1 537 artiklar
  • 1 031 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til HiØ.

Les meir om universiteta og høgskulane si rolle i Store norske leksikon.

Oversynet er oppdatert 09.03.2024.

Fagansvarlege ved Høgskolen i Østfold

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Biologi

Jus

Medisin og helse

Språk og litteratur

Teknologi og industri

Fagmedarbeidar ved Høgskolen i Østfold

Ein fagmedarbeidar er ein håndplukka fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalde fagområde.

Eit utval gode artiklar som er skrivne av fagfolk ved Høgskolen i Østfold

Les meir i Store norske leksikon