For å opprette en ny artikkel i leksikonet må du først finne en passende kategori. Søk opp en lignende artikkel og trykk deretter på kategorien du finner i slutten av brødsmulestien høyt oppe i artikkelen.

Fagansvarlige og forfattere som er tilknyttet leksikonet bør avtale nye artikler med redaktøren sin på forhånd. Eksterne bidragsytere som ikke er tilknyttet leksikonet kan gjerne ta kontakt med redaksjonen@snl.no før man sender inn et forslag.

Nye artikler må være relevante for leksikonet

Vær oppmerksom på at nye artikler må oppfylle leksikonets relevanskriterier for å kunne publiseres.

Et leksikon kan ikke handle om alt. Overordnet gjelder at temaene som omtales i Store norske leksikon skal ha nasjonal eller internasjonal betydning. Temaene må ha betydning over tid, ha allmenn interesse eller være godt etablerte på et fagområde.

Godkjenning før publisering

Nye artikler kan bare godkjennes av fagansvarlig for kategorien eller en redaktør.

Det tar vanligvis relativt lang tid før forslag til nye artikler fra eksterne bidragsytere blir godkjent – disse artiklene sjekkes ekstra grundig før publisering.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.