Et leksikon kan ikke handle om alt. Overordnet gjelder at temaene som omtales i Store norske leksikon skal ha nasjonal eller internasjonal betydning. Temaene må ha betydning over tid, ha allmenn interesse eller være godt etablerte på et fagområde.

Følgende artikler og endringsforslag skal alltid avvises:

Relevant for et leksikon

Hva som er leksikonrelevant varierer ellers med temaet. Generelt gjelder at du kan skrive en ny artikkel dersom leksikonet mangler omtale av sentrale personer, begreper, hendelser og fenomener på et fagområde.

Biografier

En stor andel av artiklene i Store norske leksikon er biografier. Det er satt opp egne relevanskriterier for biografier innenfor ulike områder.

Overordnet gjelder at den biograferte og det vedkommende huskes for, skal oppfylle minst ett av følgende fem kriterier:

  1. Innsatsen skal ha vært av nasjonal eller internasjonal betydning
  2. Den skal ha hatt karakter av pionerinnsats
  3. Den skal ha satt varige spor etter seg
  4. Den skal ha favnet over et bredt spekter av emner
  5. Den skal ha vært spesielt typisk eller representativ for en gruppe eller tidsepoke

De fleste personer som er nevnt i hovedartikkelen på et fagområde er leksikonrelevante.

Se egne kriterier for:

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.