Logo og navnetrekk
Logo og navnetrekk

UiT Noregs arktiske universitet er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved UiT Norges arktiske universitet.

  • 54 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt UiT Noregs arktiske universitet
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 211 fagområde og 9 462 artiklar
  • 7 637 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til UiT.

Les mer om universiteta si rolle i Store norske leksikon.

Oversynet er oppdatert 09.03.2024.

Fagansvarlege ved UiT Noregs arktiske universitet

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Biologi

Historie

Jus

Medisin og helse

Musikk

Realfag

Religion og filosofi

Samfunn

Språk og litteratur

Teknologi og industri

Økonomi og næringsliv

Fagmedarbeidarar ved UiT Noregs arktiske universitet

Ein fagmedarbeidar er ein håndplukka fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalde fagområde.

Eit utval gode artiklar som er skrivne av fagfolk ved UiT Noregs arktiske universitet

Les meir i Store norske leksikon