Universitetet i Søraust-Noreg i Store norske leksikon

Logo
Universitetet i Sørøst-Norge.

Artikkelstart

Universitetet i Søraust-Noreg er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved Universitetet i Sørøst-Norge.

  • 18 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt Universitetet i Søraust-Noreg
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 28 fagområde og 2 147 artiklar
  • 675 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til USN.

Les mer om universiteta si rolle i Store norske leksikon.

Oversynet er oppdatert 01.09.2022.

Fagansvarlege ved Universitetet i Søraust-Noreg

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Historie

Kunst og estetikk

Medisin og helse

Realfag

Religion og filosofi

Samfunn

Språk og litteratur

Fagmedarbeidarar ved Universitetet i Søraust-Noreg

Ein fagmedarbeidar er ein håndplukka fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalde fagområde.

Eit utval gode artiklar som er skrivne av fagfolk ved Universitetet i Søraust-Noreg

Les meir i Store norske leksikon