Lille norske leksikon åpnet i 2024 og er gratis tilgjengelig på internett. Leksikonet har enkle artikler som blir oppdatert og kvalitetssikret.

Vi er mange som jobber for å få til det:

Hvem skriver innholdet?

Tekstene i Lille norske leksikon er nye. Tekstene er skrevet av en forfatter eller en redaktør, og bygger på innholdet i artiklene i Store norske leksikon. De som skriver er ikke alltid eksperter på emnet de skriver om. Forfatterne er valgt ut til å skrive i Lille norske leksikon fordi de kan formidle fakta på en enkel måte. Redaksjonen velger ut og lager bilder og illustrasjoner. I bunnen av hver artikkel står det hvem som har skrevet akkurat den artikkelen.

Det er ikke så lett å skrive enkelt, eller å forklare noe vanskelig slik at alle kan forstå. Når man forenkler noe som er komplisert, kan det oppstå feil og misforståelser. Derfor har vi mange runder med faglig kontroll av artiklene før de går til faktasjekk. Redaktørene i Lille norske leksikon samarbeider tett med redaktørene i Store norske leksikon.

Faktasjekk

Alle artiklene i Lille norske leksikon er sjekket av en ekspert. Ekspertene er fagansvarlige i Store norske leksikon. Der har de ansvaret for å oppdatere artiklene i en bestemt del av leksikonet. Til daglig jobber ekspertene stort sett som forskere ved universiteter og høyskoler.

I faktasjekken skal ekspertene lese artiklene og bildetekstene grundig og luke ut feil og misforståelser. Hvis de finner feil, rettes de opp før artikkelen blir lagt ut for leserne. Under hver artikkel står det hvem som har faktasjekket artikkelen og hvor hen jobber.

Elevsjekk

Det er viktig at tekstene i Lille norske leksikon faktisk er lette å lese og forstå. Derfor har vi bedt elever og lærere i Norge om å hjelpe oss med å sjekke om tekstene er gode og om man kan lære noe av dem. I 2023 deltok 1400 elever fra hele landet i en stor utprøving. Elevene gikk på 5.-7. trinn, 9. trinn og på voksenopplæring. I tillegg fikk vi hjelp fra medlemmer i Dysleksi Norge.

Under artikler som er blitt elevsjekket, står det hvem som har lest artikkelen.

Har du funnet en feil?

Lille norske leksikon har ikke kommentarfelt, slik det er i Store norske leksikon. Det er for å passe på personvernet til de yngste leserne.

Har du funnet en feil eller har spørsmål?

Finansiering og ansvarlig utgiver

Lille norske leksikon er finansiert med prosjektstøtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Fritt Ord, NFFO, Bufdir og Bergesenstiftelsen. Prosjektet ble startet i 2022.

Innholdet eies og gis ut av foreningen Store norske leksikon. Guro Djupvik er prosjektleder for Lille norske leksikon. Ansvarlig utgiver er sjefredaktør i Store norske leksikon, Erik Bolstad.