I 2022–2026 arbeider Store norske leksikon med et nytt verk som skal hete Lille norske leksikon.

Snl.no er Norges største nettsted for kunnskapsformidling med opptil 3,5 millioner unike brukere i måneden. Tekst og språk er imidlertid ikke like tilgjengelig for alle, og mange elever, lærere og foreldre har kontaktet oss og ønsket seg et enklere tilbud. Derfor lager vi Lille norske leksikon.

Innhold og utforming

Det nye verket skal, i et enklere språk, tilby det samme som Store norske leksikon:

Lille norske leksikon skal ha kvalitetssikret faktainnhold på nett, på et språklig nivå, og i en tone som er forståelig for 11-åringer og oppover. Alle våre artikler vil ha en forfatter som avsender og en navngitt fagekspert som kvalitetssikrer innholdet. Lille norske leksikon skal være et etterrettelig, oppdatert oppslagsverk, fritt for politisk og kommersiell agenda. Akkurat som Store norske leksikon, skal leksikonet være gratis tilgjengelig på internett.

Lille norske leksikon skal ha universell utforming av tekst og design. En viktig målgruppe for tekstene er de eldste barna i barneskolen, men tekst, utvalg og funksjonalitet skal utformes på en måte som gjør at Lille norske leksikon kan brukes av alle som har behov for et enklere alternativ til Store norske leksikon. Dette vil være ungdom og voksne med lesevansker, mennesker med et annet morsmål, sterke lesere som er yngre enn målgruppa – eller hvem som helst som ønsker seg et kjapt og lettfattelig overblikk.

Finansiering

Prosjektet drives med prosjektstøtte fra blant andre Fritt Ord, Bufdir, NFFO, Bergesenstiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB. Planen er å få på plass fast finansiering innen fire år.  

Store norske leksikon søker om, og fordeler ressursene i Lille norske leksikon. Redaksjonen består av fire personer som er ansatt i Store norske leksikon.

Kontakt

Redaksjonen

Prosjektleder og redaktør Guro Djupvik

  • djupvik@snl.no