Faksimilie av Store norske leksikon

Artikkelen om Liv Ullmann, slik den stod på trykk i papirleksikonet

Faksimilie av Store norske leksikon
Lisens: CC BY SA 3.0
Faksimilie av Store norske leksikon
Oppdatert utgave av artikkelen om Liv Ullmann
Faksimilie av Store norske leksikon
Lisens: CC BY SA 3.0

Storparten av artiklene i Store norske leksikon er hentet fra den siste papirutgaven. Det preger både skrivestilen og oppsettet i artiklene. Noe av det viktigste du kan gjøre som bidragsyter er å redigere bort papirpreget fra artiklene. Å oppgradere sjanger og skrivestil fører til at artiklene blir mer lest og mer sitert, selv når innholdet i seg selv ikke endrer seg.

Artikler som ikke har vært oppdatert

Jo færre ganger en artikkel har vært oppdatert, jo mer preget av papirsjangeren er den. Artikler med null oppdateringer siden de ble publisert på nett i 2009 er hentet direkte fra papirleksikonet. De vil alltid trenge en oppdatering av språk og struktur, selv om innholdet ikke er utdatert.

Forskjellen på nett og papir

Plassmangelen var et faktum i papirleksikonet. På nett har vi i prinsippet ubegrenset med plass. Det betyr at vi kan ta mer hensyn til leserens behov. Papirutgaven av Store norske brukte ofte et tunglest språk. I dag kan dette gi leksikonet et preg av å være utdatert. Derfor er det viktig å oppdatere til et mindre stivt og lettere lesbart språk.

Her er noen enkle grep:

Målet er at de oppdaterte artiklene skal følge forfatterveiledningens oppskrift for struktur.

Eksempler til etterfølgelse

Her er noen eksempler på artikler der papir-preget har blitt redigert bort. De nye utgavene kan brukes som mal for andre artikler.

Bildene ved siden av viser forskjellen i oppsett, luft og lenkemengde i artikkelen om Liv Ullmann. Artikkelen har både fått en ingress, fullstendige setninger, lenker og mellomoverskrifter. Fokuset i artikkelen har blitt flyttet, slik at artikkelen åpner med hovedgrunnen til at Ullmann er leksikonrelevant.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.