Alle land i leksikonet har en rekke tematiske fordypningsartikler. Disse skrives etter en felles mal. Fordypningsartiklene og hovedartiklene om et land (se Landartikkel) skal lenke til hverandre.

Under følger en oversikt over hvordan fordypningsartiklene skal bygges opp.

Struktur på artiklene

Tittel

Alle fordypningsartiklene har standardtitler som skal brukes. Disse er beskrevet i mal for hver enkelt tekst.

Artikkelstart

Alle fordypningsartikler må innlede med navn på land, og lenke til hovedartikkelen om landet.

Lengre artikler skal ha ingress med kort oppsummering av hovedtrekkene i artikkelen.

Artikkelen om et lands politiske system bør begynne med å oppsummere de mest sentrale fakta:

«Libanon er en republikk, og har i prinsippet holdt på et flerparti-demokrati. Grunnloven stammer fra 1926 og det franske mandatstyret, men er endret flere ganger. Domstolene er tuftet på fransk skikk, i tillegg finnes religiøse domstoler som håndterer private forhold.»

I kortere artikler uten mellomtitler skal teksten være kort og konsis, med den mest relevante informasjonen først. (Se skriveråd: Den omvendte pyramiden).

Mellomtitler og lengde

Alle fordypningsartiklene knyttet til land har en egen disposisjon med mal for mellomtitler og lengde. Dersom det ikke er særlig hensyn som taler mot dette bør disse disposisjonene følges.

Se flere skriveråd i Forfatterveiledningen.

Disposisjon for fordypningsartikler

Under følger en oversikt over alle fordypningsartikler knyttet til landartiklene, med disposisjon og lengde. Oversikten følger den tematiske rekkefølgen i landartiklene.

1. Geografi og miljø

Dette avsnittet i landartikkelen lenker til fordypningsartikler om:

2. Folk og samfunn

Dette avsnittet i landartikkelen lenker til fordypningsartikler om:

3. Stat og politikk

Dette avsnittet i landartikkelen lenker til fordypningsartikler om:

4. Historie

Dette avsnittet i landartikkelen lenker til fordypningsartikler om:

  • Historie

5. Økonomi og næringsliv

6. Kunnskap og kultur

Dette avsnittet i landartikkelen lenker til fordypningsartikler om: